Freud LM10 – testere za vlažno drvo

 Testere LM 10 su namenjene su za sečenje vlažnog drveta sa naročitim obzirom na produženje radnog veka testere i rešavanje problema izbacivanja piljevine pri uzdužnom sečenju drveta, lepljenje smole na telo testere i grejanje tela testere.

FREUD LM10