Freud izmenljive pločice, rezervni delovi i pribor

U prilogu ćete naći novo izdanje katalog Freud-a za izmenjive pločice, rezervne delove i pribor.
Novi katalog sadrži sve izmene i novine koje u su napravljene u zadnje 4 godine.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve dopunske informacije.

Na strani http://www.gatech.rs/delovi-i-prateca-oprema/  možete naći novi katalog.